Cốc Tiara - 270ml - [84.000] Cốc Tiara - 270ml - [84.000]

Cốc Tiara - 270ml Số lượng: 6 chiếc/bộ Dung tích: 270 ml Đường kính miệng - TD: 78 mm Đường kính chân ly - FD: 51 mm Đường kính lớn nhất - M...

Read more »
3:24 PM

Cốc Sweet Bell - 345ml - [90.000] Cốc Sweet Bell - 345ml - [90.000]

Cốc Sweet Bell - 345ml Số lượng: 6 chiếc/bộ Dung tích: 345 ml Đường kính miệng - TD: 62.5 mm Đường kính chân ly - FD: 59.5 mm Đường kính lớn...

Read more »
3:24 PM

Cốc Fin Line - 280ml - [67.000] Cốc Fin Line - 280ml - [67.000]

Cốc Fin Line - 280ml Số lượng: 6 chiếc/bộ Dung tích: 280 ml Đường kính miệng - TD: 63.5 mm Đường kính chân ly - FD: 60 mm Đường kính lớn ...

Read more »
10:06 AM
 

Thủy Tinh Ocean | Cốc Thủy Tinh Ocean | Ly Thủy Tinh Ocean

© 2013. All Rights Reserved. Powered by HLINK.SHOP
Top